Popüler Yayınlar

3 Şubat 2011 Perşembe

Mobbing ile mücadele

Mobbing ile mücadele
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ''Mobbing'' (iş yerinde psikolojik şiddet) Alt Komisyonu, mobbing ile mücadele konusunda sivil toplum kuruluşları, yargı mensupları ve mobbing mağdurlarını dinledi.
takvim.com.tr / 27.01.2011 16:27 SİYASETA+ A-GönderYazdırPaylaş:
Sabah netgooglefacebookdiggtwitteryahoomixxstumbleupondeliciousmyspacefriendfeedgoogle buzzlinkedinxing
Diğer HaberlerAile sigortası getireceğiz
Polise askerlik müjdesi
Pamuk: Avrupa kardeşlikten uzak
CHP’de Şimşek’e ince operasyon
Kışla 'ast-üst'
önceki habersonraki haberMobbing İle Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün, iş yerinde psikolojik şiddete karşı kısa ve uzun vadeli öneriler hazırladıklarını, bunların başında mobbing ile ilgili eğitimin geldiğini söyledi. Mobbing ile ilgili eğitimin ilköğretim okullarından başlaması gerektiğini anlatan Gün, ayrıca her çalışan için, işe girmeden önce mobbing konusunda eğitim şartı getirilmesinin yararlı olacağını söyledi. Gün, mobbing konusunun iş yerlerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine de konulabileceğini dile getirdi.

Mobbing ile mücadelede yaptırımların da önemli olduğunu ifade eden Gün, iş yerinde psikolojik şiddet uygulayanlara karşı cezalarla ilgili yasal düzenlemeler yapılabileceğini kaydetti. Gün, çalışanına psikolojik şiddet uyguladığı kanıtlanan bir işverene, ''devletin teşviklerinden belli süre yararlanamama'' gibi bir cezanın uygulanabileceğini belirtti.

Özellikle kamu kurumlarında disiplin suçları ile ilgili yapılacak soruşturmalarda, soruşturmayı yapacak kurulun, kurum dışından, bağımsız olması gerektiğini anlatan Gün, aksi halde bu tür soruşturmalarda sağlıklı sonuç alınamayacağını söyledi.

Gün, ayrıca iş yerinde psikolojik şiddetin, iş kazaları ve meslek hastalıkları kapsamına alınması, sözkonusu şiddet nedeniyle tedavi görenlerin sağlık hizmetlerindeki katkı payında muaf tutulması gerektiğini kaydetti.

Mobbingin temel nedenlerinde birinin ''zorbalar'' olduğunu dile getiren Gün, ''zorbaların tedaviye ihtiyacı olduğunu, bunların tedavi edilmesi halinde mobbingin de ortadan kalkacağını'' söyledi.

TÜRKÇE KARŞILIĞI ''BEZDİRİ''
Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu, mobbingin Türkçe karşılığı ile ilgili TDK'ya başvurduklarını, TDK'nın da mobbingin karşılığını ''bezdiri'' olarak bildirdiğini söyledi.
Seymenoğlu, TDK'ya göre mobbingin Türkçe anlamanın, ''İş yerlerinde, okullarda ve benzeri topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp çalışmalarını düzenli olarak engelleyip huzursuz olmasına yol açmak, yıldırmak, dışlamak ve gözden düşürmek'' olduğunu belirti. Toplantıya Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit de katıldı. Komisyon toplantısının basın kapalı olarak yapılan bölümünde ''mobbing mağdurları'' ile yargı mensupları da dinlendi.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
Öte yandan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde ''Üniversitelerde Psikolojik baskı (Mobbing) iddialarını incelemek'' üzere kurulan alt komisyon, Komisyon Başkanı Zafer Üskül başkanlığında bugün ilk toplantısı yaptı.

Toplantıda, Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün ve Mobbing Türkiye Haber Grubu Yöneticisi Gönül Dangaç üyelere bilgi verdi. Gün ve Dangaç, mobbingin tanımı, nasıl ve ne amaçla uygulandığı, mobbinge maruz kalan kişilerin ne şekilde davranması gerektiği, mobbingin uygulanmasını engellemek adına ne tür tedbirler alınabileceği, mevzuattaki eksiklikler ile kendilerine yapılan mobbing başvuruları hakkında komisyonunu bilgilendirdi.

Alt komisyon, seçeceği örnek olayları yerinde incelemek suretiyle çalışmalarına gelecek günlerde de devam edecek. Çalışmalar sonunda hazırlanacak rapor, kamuoyuna açıklanacak ve ilgili kurumlarla paylaşılacak.


Takvim gazatesi

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)...
İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu başkanlığında toplandı. Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün komisyona bilgi verdi.

27 Ocak 2011 Perşembe
İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu başkanlığında toplandı. Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün komisyona bilgi verdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu, "mobbing" kelimesinin Türkçe'ye uyumu için Türk Dil Kurumuna başvurduklarını, Türk Dil Kurumu'nun da "bezdiri' kelimesini uygun bulduğunu belirtti.

Seymenoğlu, 'bezdiri'yi, iş yerlerinde yada okullarda belli bir kişinin hedef alınarak çalışmasının engellemesi ve yıldırması olarak tanımladı.

Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün yaptığı sunumda, çözüme ulaşmak adına bilinçlendirmenin önemli olduğunu söyledi.

Gün "Dernek olarak mobbingin bir insan hakları sorunu olduğunu kabul ediyoruz. Mobbing ile beşeri sermayemizi kendi ellerimizle bitiriyoruz. Mobbingin iyi tanımlanması gerekir. Kimler ne şekilde zarar görüyor bunu anlamalıyız" dedi.

Almanya'da bir çocuk zorbalık yapıyorsa, psikolog ile beraber çocuğun ailesiyle konuşulduğunu belirten Gün, çocuğun zorbalık yapmaması için tedavi edilmesi gerektiğinin söylendiğini, aynı davranışlara devam etmesi halinde de okuldan alınması gerektiğinin söylendiğini ifade etti.

Zorbalık yapanların, mağdurlardan daha çok tedaviye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Gün, çalışanlara işe başlamalarından önce konu ile ilgili eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

Gün "Mağdurların tedavi sürecinde, tedaviyle ilgili bir kesinti yapılmamalı. Mobbing yapanlar cezalandırılmalı. Mobbing ile ilgili tazminat davalarında cüzi tazminat davalarına hükmediyorlar. Bu konuda yasal düzenleme yapılmalı. Hem zorbalık yapanlara, hem zorbalığa yardım edenlere, hem de zorbalığın farkında olup, bunu önlemeye yetkisi olduğu halde bir şey yapmayanlara ceza verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Konu ile ilgili soruşturmaların kurum dışından yapılması gerektiğini belirten Gün, ihbar tazminatlarının mobbinge neden olduğunu, işverenlerin işciyi işten çıkarmak için psikolojik şiddet uyguladığını vurguladı.

Bilgi edinme yasasını uygulatmayanlara da disiplin cezası verilmesi gerektiğini belirten Gün, mobbingin iş kazaları ve meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, Almanya'da da bu şekilde bir uygulama olduğunu kaydetti.

Komisyon toplantısı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

BASIN BÜLTENİ

06.01.2011


BASIN BÜLTENİ

Mobbingle Mücadele Sempozyumu, 8 Ocak 2011 de Ankara da TOBB ETÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve


Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Mobbing:İşyerlerindeki Kabus: Duygusal Taciz/ Yıldırma ya da Mobbing hatta literatürdeki başka bir tanımla iş yeri terörü.

* İngilizce “mobbing” kavramı, “mob” kökünden gelmekte. “Mob” sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kalabalık anlamında.
Sözcük Latince “mobile vulgus” dan türemiş. “Mobbing” sözcüğü ise çevresini kuşatma, topluca saldırma, rahatsız etme ya da sıkıntı verme anlamında kullanılmakta.

1980 ‘ li yılların başında Almanya doğumlu İsveç’ li bilim adamı Heinz Leymann bu sözcük ile iş yerlerindeki benzer davranışları isimlendirmiş.
Kavram olarak kişinin işyerinde dışlandığı ve ruh sağlığının bozulmasına sebebiyet verecek seviyede kötü muameleye maruz bırakıldığı olumsuz davranış yaklaşımı ve sonucu olarak kabul edilmekte

Mobbing, üst yöneticilerde bir meslek hastalığı olarak sık görülüyor.

“Mobbing”, sistematik şekilde ve bilinçli bir baskı yapmak anlamına gelmekte ve karşı tarafı pasifize etmek amacı taşımakta.
İşyerinde duygusal terör uygulayan yöneticiler, baskıcı otoriter ve totaliter kişilik yapısına sahip insanlar ve kendi fikirlerini zorla kabul ettirmek istiyorlar. Kesinlikle eleştiriye kapalılar. Ve farklı düşünceye toleransları yok.

Son yıllarda, özellikle gelişmiş ülkelerde çok yaygınlaşan Mobbing, sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinlerararası çalışılan bir konu haline gelmiştir.

Mobbing, duygusal bir saldırıdır. Hedefi ise, bir iş yerindeki kişi veya kişiler üzerinde sistematik baskı yaratarak ahlâk dışı yaklaşımla iş performansını ve dayanma gücünü yok edip, işten ayrılmaya zorlamaktır.

Gelişmiş ülkelerde cinsel tacizin de önüne geçen mobbing çoğunlukla üst düzey yönetim kademesinde çalışanlar tarafından uygulandığı belirtilmektedir.

Konu özellikle 2009 yılından bu yana adli tıp uzmanlarına artan sayıda başvusu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Konuyla ilgili bilginin artması, çok disiplinli meslek yaklaşımının pekişmesi ve kazanılmış dava örneklerinin de kamuoyu ile paylaşılması neticesinde son yıllarda hukuk adamları da ve özellikle de avukatların takibi ile konusu ülkemiz gündeminde daha fazla önemde bir yer tutmaya aday bir konudur.

Mobbing, Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar. Üst merci ima ve alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten ayrılmaya zorlar.
Leymann İsveç’te intiharların % 15’inin mobbing kaynaklı olduğunu söylemektedir.

Mobbing genellikle ;
İşini çok iyi, hatta mükemmel yapan;
İlişkileri olumlu olan ve çevresindekilerce sevilen;
Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, bunlardan ödün vermeyen;
Dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık;
Bağımsız ve yaratıcı;
Zorbanın yeteneklerinden üstün özelliklere sahip olan kişilere yöneliyor.

Zorbalar ise, aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik ve iktidar açlığı olan kişiler olarak tanımlanıyor. (Leymann)

Ek olarak mobbing uygulayanın kötü kişiliği ve patron olarak bunu hak olarak görmesi, şişirilmiş benmerkezcilik, narsist kişilik, çocukluk travmaları da sayılmakta.

Mobbing, işin akışına ya da bir davranışa ilişkin bir anlaşmazlıkla başlar. Daha sonra zorbanın saldırgan eylemleriyle devam eder, saldırganlığa zorbanın dışında yönetim veya iş arkadaşları da katılabilir. Bir sonraki aşamada kurban, sorunun kaynağı, problemli ya da akıl hastası olarak damgalanır. Süreç, işe son verilmesi ya da kişinin ayrılması ile tamamlanır. Bu sonuç, çoğunlukla mobbingin bitmesi anlamına gelmez, çünkü benzer bir iş kolunda çalışmak zorunda olan kişi kötü huylu, asi ya da işten anlamaz olarak damgalanarak referansları kirlenmiş olur.

Engelleme yönetimleri :Mobbing kurbanlarına, yeni bir iş araması, yardım alması, kendini yalıtmaması, özgüvenini geliştirmesi, olasılıkları hatırlaması, yaraları sarmaya çalışması, yasal işlem yapması ve sendikaya başvurması önerilmektedir.

Mobbingin psikolojik bir saldırı olduğu düşünülürse psikolojik savunma yöntemleri geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Böylece alınan yaranın derinleşmesi önlenebilir ve kişi, iş yaşamının dışına atılmaktan kendini kurtarabilir.

Yapılması gerekenler
Zorbaya açıkça duruma itiraz ettiğinizi söyleyin, taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını isteyin. Yanınızda güvendiğiniz ve gerekirse tanıklık edebilecek bir iş arkadaşınız bulunsun.
Olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydedin.
İlk fırsatta zorbayı yetkili birine rapor edin, eşitiniz ise üstünüze, üstünüz ise yönetim kurulu ve insan kaynaklarına durumu açıkça ve kanıtlarıyla bildirin.
Gerekiyorsa, tıbbi ve psikolojik yardım alın. Hem yardımcı olacaktır, hem de kanıt oluşturacaktır.
Şikayetiniz hakkında kuruluşunuz içinde ne yapıldığını araştırın.
İş arkadaşlarınızla durumunuzu paylaşın, onlar da aynı şekilde rahatsız olabilirler, grupça başvurmanız daha etkili olabilir.
Bunlar mobbingi bir bütün olarak durdurmuyorsa hukuksal başvuru için elinizde yeterince malzeme toplanmış olur. Suç olarak tanımlanması da uygulamaların azalmasında katkı sağlayacaktır. Hem mobbingcilerin geri çekilmesini sağlayacak hem de kurbanların çaresiz kalmasını engelleyecektir.
Avrupa'da konuyla ilgili çok sayıda dava bulunmakta ve ağır para cezaları uygulanmaktadır. Benzer davaların Türkiye’de de açılmasının sağlanması, mobbing konusunda bir bilinç oluşturulması ve işverenin keyfi davranışlarının sınırlandırılması ve son kertede ortadan kaldırılması, sendikaların bu konuda etkinliklerinin artırılması mobbingin azaltılması yönünde önemli bir adım olacaktır.
Türkiye'de mobbing davaları açılmaya ve kazanılmaya başlanmıştır.

Mobbing, örgütler içinde bulaşıcı bir hastalık gibidir. İyileştirici önlemler alınmazsa örgütün bütün yaşamsal organlarına yayılır. Çalışan personelde, işletmeye ve çalışma arkadaşlarına olan güven ve saygı azalır, motivasyon düşer, çalışma ortamı ve çalışanlar ile örgüt arasında uyumsuzluk başlar, iş verimliliği düşer.

Mobbing durumunda pasif saldırganla başa çıkmak aktif saldırgana göre daha zordur. Çünkü pasif saldırganlar kötü davranışlarını örtmek için uygun ortamlarda anlayışlı ve samimi davranışlar sergilerler.

Yapılan araştırmalar, mobbing’e maruz kalan kişilerin çalışma hayatlarında zeka, dürüstlük, yaratıcılık, başarı gibi bir çok olumlu özellik gösteren duygusal zekası yüksek kişiler olduklarını ortaya koymuştur.

Özellikle yaratıcı insanların ürettikleri yeni fikirlerin diğerlerini rahatsız etmesi ve daha yüksek mevkilerde çalışan kişiler için tehdit oluşturdukları nedeni ile seçilmiş kişilerdir. Bu kişiler işini seven, yaptıkları işle bütünleşen, örgütün hedeflerine ve saygınlığına inanan çalışanlardır.

Mobbing bir suç olmasına rağmen, “mobbing” davranışları, örgüt yönetimleri tarafından özel bir strateji olarak görmezlikten gelinmiş, müsamaha gösterilmiş, yanlış anlamlandırılmış ya da gerçekten teşvik edilmiştir. Doğal olarak mağdurlar, kendilerini savunurken 'kimi, kime şikayet edecekleri' gibi bir açmazı yaşanmaktadırlar. Mobbingin bir veya birkaç kişi tarafından, diğer bir kişiye yönelik olarak sistematik bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde, psikolojik bir terör olduğu vurgulanmaktadır.

Mobbing’e maruz kalanlar, yaşadıklarının tanımlanmış bir iş yeri sendromu olduğunu, uğradıkları tacizin kendi suçları olmadığını anlamalılar ve bu yönde mücadeleye devam etmeliler. Aynı zamanda psikolojik yardım almak, onları yaşadıkları sendrom karşısında verecekleri mücadelede daha bilinçli ve güçlü kılacaktır.

Netice olarak Mobbing bir insan hakları ihlalidir

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi ve Adli Bilimciler Derneğince tertip edilen bu toplantı ile de konunun daha değişik yönlerinin kamuoyu gündemine yer tutması mümkün olabilecektir.

Amacımız mobbingi önlemek, kurbanlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir.

Mobbingle mucadale haber grubu icin

mobbingehayir-subscribe@yahoogroups.com

adresine mail atip gelen onay mailini geri gondermek yeterlidir
Saygilarimizla
Organizasyon Komitesi

Mobbing’le Mücadele Sempozyumu Programı
8 Ocak 2011
TOBB ETU Üniversitesi Hukuk Fakültesi– Adli Bilimciler Derneği
Yer:TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)
Düzenleme Kurulu
Prof.Dr.Hamit Hancı Adli Bilimciler Derneği Başkanı
Prof.Dr.Çiğdem Kırca TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Selma Çetiner Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan
Av.Devrim Karakülah Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri
Yard.Doç.Dr.Eşref Küçük TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi
Psi.Nurhayat Yüksel Adli Bilimciler Derneği YK Üyesi
Hem.Meral Dölek Adli Bilimciler Derneği Mobbingle Mücadele Komisyonu Üyesi
Yard.Doç.Dr.Neşe Nur User Afyon Kocatepe Üniv.

Açılış
Saat:9.00-9.30
Prof.Dr.Hamit Hancı Adli Bilimciler Derneği Başkanı
Prof.Dr.Çiğdem Kırca TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı

Panel:9.30-10.30
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Çiğdem Kırca TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı
Mobbing in Önlenmesinde Siyasete Düşen Rol
-Gaye Erbatur Adana Milletvekili
-Şenol Bal İzmir Milletvekili
-Erdal Kalkan İzmir Milletvekili
-Dr.Reşat Doğru Tokat Milletvekili

Panel:11.00-11.30
Mobbing/Yıldırma Nedir
Oturum Başkanı: Yard.Doç.Dr.Eşref Küçük TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi
Yrd.Doc.Dr.Asiye Toker Gökçe :Kocaeli Universitesi Egitim Fakultesi
Egitim Bilimleri Bolumu
Gönül Dangaç Mobbing Türkiye Haber grubu Yöneticisi
Panel:11.30-12.00
Mobbing in Psikolojisi
Oturum Başkanı: Av.Devrim Karakülah
Psikiyatri Uzmanı Melahat Sönmez
Psikolog Nurhayat Yüksel

Mobbing ve İletişim
Oturum Başkanı: Yard.Doç.Dr.Suavi Tuncay Ege Üniv İletişim Fak.
Binnur Uçakhan: Zap Medya.
Ogr. Gor. Dr. Deniz Sezgin Ankara Universitesi İletisim Fakultesi

Panel: 13.30-14.30
Mobbingle Mücadelede Hukukun Yeri
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Selma Çetiner Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan
Av.Devrim Karakülah. Adli Bilimciler Derneği.
Prof.Dr.Vahit Bıçak. Polis Akademisi
Doç.Dr.Eşref Küçük. TOBB ETÜ Hukuk Fak
Doç.Dr.Nuri Erişgin: Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak.


14.30-14.45 AraKonferans:14.45-15.30
Basında Mobbing
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Hamit Hancı Adli Bilimciler Derneği Başkanı
Banu Avar. Gazeteci

15.45-16.45 Mobbingle Mücadelede Adli Tıp Raporları ve Hukuk
Oturum Başkanı: Doç.Dr.Levent Akın Ankara Üniv. Hukuk Fak
Prof.Dr.Nevzat Alkan: İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Yard.Doç.Dr.Muammer Ketizmen. Hacettepe Üniv. Hukuk Fak. Adli Bilişim Merkezi Müdürü.
Yard.Doç.Dr.Mustafa Çakır Ondokuzmayıs Universitesi Hukuk Fakultesi
Serbest Bildiriler ve Kapanış Oturumu
Oturum Başkanı: Yard.Doç.Dr.Ozan Ergül TOBB ETÜ Hukuk Fak16.45-17.45
-Av.Alev Sezen: BİLKA Başkanı . Mobbingle Mücadelede Sivil Toplum
-Hüseyin GÜN :Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı
Mobbingin önlenmesinde örgütlenme
-Prof.Dr.Yıldırım B.Doğan:Ankara Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri A.D
Çalışan Kadın ve Mobbing
-Doç.Dr.Mustafa İlhan:Gazi Üniv. Tıp Fak Başhekim Yardımcısı
Sağlık Çalışanlarına Mobbing
-Yard. Doç. Dr. Ehlinaz Torun Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek
Yüksekokulu Mobbing Nasıl Durdurulur
Mobbing’le Mücadele Sempozyumu

8 Ocak 2011

TOBB ETU Üniversitesi Hukuk Fakültesi– Adli Bilimciler Derneği

Yer:TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)

Sosyal Tesisler

Söğütözü Cad. No:43 06560 Söğütözü ANKARA

30 Ocak 2011 Pazar

Mobbinge Karşı Mücadele Bir İnsanlık Görevidir

İnsanın yeryüzünde var olduğu günden bu yana,insanlar arası kaynaşma,çatışma var olagelmiştir. İnsanların kendileriyle yada başkalarıyla ters düşecek eylemde bulunmaları kadar doğal bir şey olamaz.Ancak,insanlardan bir kısmının örütsel gücü eline geçirerek bir başka insanı hayatından bezdierecek kadar ileriye giden psikolojik tacizlerini genel olarak mobbing olarak tanımlıyoruz.Mobbing artık dilimizde bir terim olarak yerleşmiş durumdadır.Mobbing ülkeden ülkeye,kültürden kültüre farklı biçimlerde tanımlansada genel olarak,bir işyerinde,bir yada daha çok kişinin bir başka kişi yada kişilere yaptığı,sistematik ve süreklilik arzeden ve kasten yapılan sözlü saldırılar yada davranışlardır.Mobbingde aç taraf vardır.Zorba,mağdur ve seyğirci.Zorbalar insanların en hassas oldukları yönlerden saldırırlar.Bu sitede mobbing ile ilgili yazılmadık şey kalmayacak
Gönderen mobbing zaman: 01:49

Mobbing ile mücadeleTBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ''Mobbing'' (iş yerinde psikolojik şiddet) Alt Komisyonu, mobbing ile mücadele konusunda sivil toplum kuruluşları, yargı mensupları ve mobbing mağdurlarını dinledi.

.
Mobbing İle Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün, iş yerinde psikolojik şiddete karşı kısa ve uzun vadeli öneriler hazırladıklarını, bunların başında mobbing ile ilgili eğitimin geldiğini söyledi. Mobbing ile ilgili eğitimin ilköğretim okullarından başlaması gerektiğini anlatan Gün, ayrıca her çalışan için, işe girmeden önce mobbing konusunda eğitim şartı getirilmesinin yararlı olacağını söyledi. Gün, mobbing konusunun iş yerlerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine de konulabileceğini dile getirdi.

Mobbing ile mücadelede yaptırımların da önemli olduğunu ifade eden Gün, iş yerinde psikolojik şiddet uygulayanlara karşı cezalarla ilgili yasal düzenlemeler yapılabileceğini kaydetti. Gün, çalışanına psikolojik şiddet uyguladığı kanıtlanan bir işverene, ''devletin teşviklerinden belli süre yararlanamama'' gibi bir cezanın uygulanabileceğini belirtti.

Özellikle kamu kurumlarında disiplin suçları ile ilgili yapılacak soruşturmalarda, soruşturmayı yapacak kurulun, kurum dışından, bağımsız olması gerektiğini anlatan Gün, aksi halde bu tür soruşturmalarda sağlıklı sonuç alınamayacağını söyledi.

Gün, ayrıca iş yerinde psikolojik şiddetin, iş kazaları ve meslek hastalıkları kapsamına alınması, sözkonusu şiddet nedeniyle tedavi görenlerin sağlık hizmetlerindeki katkı payında muaf tutulması gerektiğini kaydetti.

Mobbingin temel nedenlerinde birinin ''zorbalar'' olduğunu dile getiren Gün, ''zorbaların tedaviye ihtiyacı olduğunu, bunların tedavi edilmesi halinde mobbingin de ortadan kalkacağını'' söyledi.

TÜRKÇE KARŞILIĞI ''BEZDİRİ''
Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu, mobbingin Türkçe karşılığı ile ilgili TDK'ya başvurduklarını, TDK'nın da mobbingin karşılığını ''bezdiri'' olarak bildirdiğini söyledi.
Seymenoğlu, TDK'ya göre mobbingin Türkçe anlamanın, ''İş yerlerinde, okullarda ve benzeri topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp çalışmalarını düzenli olarak engelleyip huzursuz olmasına yol açmak, yıldırmak, dışlamak ve gözden düşürmek'' olduğunu belirti. Toplantıya Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit de katıldı. Komisyon toplantısının basın kapalı olarak yapılan bölümünde ''mobbing mağdurları'' ile yargı mensupları da dinlendi.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
Öte yandan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde ''Üniversitelerde Psikolojik baskı (Mobbing) iddialarını incelemek'' üzere kurulan alt komisyon, Komisyon Başkanı Zafer Üskül başkanlığında bugün ilk toplantısı yaptı.

Toplantıda, Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün ve Mobbing Türkiye Haber Grubu Yöneticisi Gönül Dangaç üyelere bilgi verdi. Gün ve Dangaç, mobbingin tanımı, nasıl ve ne amaçla uygulandığı, mobbinge maruz kalan kişilerin ne şekilde davranması gerektiği, mobbingin uygulanmasını engellemek adına ne tür tedbirler alınabileceği, mevzuattaki eksiklikler ile kendilerine yapılan mobbing başvuruları hakkında komisyonunu bilgilendirdi.

Alt komisyon, seçeceği örnek olayları yerinde incelemek suretiyle çalışmalarına gelecek günlerde de devam edecek. Çalışmalar sonunda hazırlanacak rapor, kamuoyuna açıklanacak ve ilgili kurumlarla paylaşılacak.


Takvim gazetesinden alıntıdır
Gönderen mobbing zaman: 09:14 Bunu E-postayla Gönder BlogThis! Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş Google Buzz'da Paylaş 0 yorum:

Yorum Gönder

MOBBING HABERLER